Crisismanagement

Het komt veel voor dat bedrijven, onbedoeld, in moeilijkheden komen. Vaak liggen deze problemen op het gebied van crediteuren en de Belastingdienst. Maemo BV helpt u, vaak zelfs enkele dagen voor bijv. een executie, het tij te keren en met verschillende partijen, en in samenwerking met aan Maemo BV gelieerde specialisten, tot een accoord en oplossing te komen. Hierbij gaan wij als volgt te werk:

 • Analyse van de problemen middels een intakegesprek. Wij verwachten daarbij wel volledige openheid van de kant van de ondernemer.
 • Bespreking met de ondernemer over de te volgen strategie.
 • Overleg met belastingdienst over de invorderingsmaatregelen en het verlenen van een eventueel uitstel hiervan. Een uitstel verkrijgen wij in alle gevallen.
 • Overleg met crediteuren t.e. tijd te winnen om tot een voorstel m.b.t. de uitstaande betalingen te komen.
 • Overleg met debiteuren om te bewerkstelligen dat ze eerder en/of sneller gaan betalen, t.e. cashflow en zo liquiditeit te creëren.
 • Het treffen van betalingsregelingen met betrokken partijen.
 • Indien nodig intensieve begeleiding op het gebied van administratie en boekhouding.
 • Het actualiseren, moderniseren en evt. digitaliseren van bedrijfsprocessen.
 • De efficiëntie van marketing en advertising optimaliseren.
 • Het bereiken van een gezonde doorstart van de onderneming, en mocht dit niet mogelijk zijn de ondernemer begeleiden in het beëindigen of verkopen van zijn bedrijf en/of een deel hiervan.
 • Na een eventuele “genezing” het bedrijf op bovengenoemde terreinen begeleiden in een gezonde toekomst.

In welke bedrijfstak u werkzaam bent is voor ons niet van belang, omdat wij, door gebruik te maken van de eerder genoemde specialisten, ons in elk metier thuis voelen.

Wilt u meer weten en u verder oriënteren, neem dan zonder terughoudendheid, vrijblijvend contact met ons op.