Onder project verstaan wij een uit te voeren plan met heldere uitgangspunten, een duidelijke strategie, omschreven activiteiten met het doel omzet en winst te maken.

1. Goedvlees: een plan om een vleespakket voor een redelijke prijs en hoge kwaliteit aan kopers aan te bieden. Het betreft varkensvlees van topkwaliteit van een gerenommeerd vleesverwerkend bedrijf. Door de tussenhandel er buiten te laten komen de kosten van boer naar consument in een ander daglicht te staan. De kosten van 'onze' distributie zijn aanzienlijk minder dan alle kosten van de tussenhandel. (Details: registratie vereist)
Fase waarin het project verkeert: bestelsite op internet: gereed; vleespakket: in onderhandeling; verzending: gereed; publiciteitsplan: gereed; begroting: begin september 2015; startdatum: oktober 2015

2. Twentsch Bosvarken

Het project "Twentsch Bosvarken" richt zich op de productie van "ouderwets" smakelijk vakensvlees. Maemo BV is i.s.m. verschillende specialisten uit de twentse varkensindustrie bezig biologisch varkensvlees en varkensvleesprodukten te realiseren om de consument en horeca eindelijk weer eens lekker varkensvlees te laten beleven.

Maemo BV is op dit moment in de planningsfase. Het ligt in de bedoeling een robuust oorspronkelijk varken, waarschijnlijk het Bentheimer Landvarken,  te bepalen dat geschikt is voor de doelstelling. Het dier moet makkelijk te houden zijn, een niet te snelle voederconversie en weerstand tegen ziektes hebben. Natuurlijk is ook de vet/vlees verhouding van belang, want vet is de drager van de smaak.

Het is de bedoeling dat de dieren in kleine groepen van ca 25 stuks gehouden worden in ruime demontabele ruime stallen met veel uitloop in een bosrijke omgeving. Na bereiken van de slachtrijpheid zullen de dieren in een klein ambachtelijk slachthuis geslacht worden op de meest humane manier.

Het vlees wordt vervolgens via streng geselecteerde en vakkundige slagerijen en groothandels aan de consument en Horeca aangeboden.

In eerste instantie is de planning om tot een productie van ca 1600 varkens per jaar te komen. Zeer beperkt voorhanden dus, met als gevolg dat de distributie ook zeer selectief zal zijn.

Situatie project:

Stalbouw: in onderzoek

Website: in ontwikkeling

Varkensras: 95% zeker Bentheimer landvarken.

Vestigingseisen productie: afgerond

Distributie: Groothandel en 2 slagers accoord

Slachting: accoord met slachthuis

3. AirNL
Zie menu hierboven