Maemo

Gefeliciteerd! U heeft op deze website de mogelijkheid om onze projecten te bekijken en te beslissen of, waar en wanneer u aan een van de projecten wilt deelnemen door werkzaamheden te verrichten, nieuwe elementen te ontwikkelen, financieel partner te worden of in het algemeen deel te nemen en inzage te verkrijgen in de voortgang van de projecten.

Naast de projectaanpak verlenen wij diverse diensten. Crisismanagement neemt daarbij een belangrijke plaats in. Kijk onder Crisismanagement voor meer informatie.

Wilt u contact met het management? Ons emailadres is: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.